X

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:

Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu,

Ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1 …………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………...

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………..…

Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu: ……………………………………………………….

 

Podpis konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………….

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data ……………………………………………………………………………………………..

 

(*) niepotrzebne skreślić

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.