X

Klauzula informacyjna TURBOJULITA i RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNYPoniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usług za pośrednictwem serwisu www.turbojulita.com

 

1. Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Turbojulita Krzysztof Witek Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Danuty Siedzikówny 2, 51-214 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688380, o kapitale zakładowym 4.200.000- w całości wpłaconym,: NIP: 8943110574,  REGON 367879025, adres e-mail: biuro@turbojulita.pl.

2. Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@turbojulita.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W celu nawiązania i kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży naszych Produktów lub świadczenia usług regeneracji Towarów, w tym również prowadzenia konta w za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.turbojulita.com potrzebujemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, dane firmy, dane korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawiania dokumentów księgowych NIP i realizacji płatności w szczególności numer rachunku bankowego).

4. Cel i podstawa przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

 

Ustalenie Państwa tożsamości lub danych Państwa firmy przed nawiązaniem współpracy przy (np. przy zakładaniu konta w naszym serwisie lub na etapie składania zapytania i zamówienia), w tym także ustalenie miejsca dostawy naszych produktów, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Kontaktujemy się z Państwem pod podanym przez Państwo adresem e-mail lub numerem telefonu aby np. przesłać Państwu w odpowiedzi na Państwa zapytanie propozycję cenową, potwierdzić zamówienie i adres dostawy, a także w celu prowadzenia korespondencji i bieżącego kontaktu w związku z składanymi zamówieniami lub zapytaniami o cenę.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Przetwarzamy Państwa dane w celu obsługi zapytań i reklamacji przekazywanych do serwisu, informowania o jego funkcjonalnościach. Również prowadzimy badania i analizy pod względem funkcjonalności serwisu i prowadzenia jego statystyk. Przetwarzamy Państwa dane w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora. Przetwarzamy dane w ramach serwisu w celu bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom. Przetwarzanie konieczne jest również dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.Ponadto, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – będziemy wysyłać informacje handlowe na Państwa maila ( zgoda na newsletter).5. Profilowanie.

Państwa dane nie są przez nas profilowane.

6. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe.

Dbamy  o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw, Państwa dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, ale także kurierom.

7. Czy Państwa dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, np. USA. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Jeżeli są Państwo naszymi Klientami lub Użytkownikami konta w serwisie Państwa, lub zwracaliście się do nas z zapytaniami o cenę, dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio na czas realizacji usługi (posiadania konta w serwisie) czy też realizacji zamówień lub wysłania propozycji cenowej, po jej zakończeniu lub zrealizowaniu zamówienia lub odesłania propozycji cenowej przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

9. Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Państwem celem prowadzenia konta w serwisie, odesłanie propozycji cenowej na wysłanie do Nas zapytanie i realizacji zamówienia. W takim przypadku niepodanie danych obligatoryjnych może skutkować odmową zarejestrowania konta na Platformie i niemożnością wysłania propozycji cenowej i złożenia zamówienia. Jeśli jesteś przedsiębiorcą również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

10. Przysługujące Państwu prawa

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

11. Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.